Nabór do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Zgłoś się i decyduj o losach Łodzi! [SZCZEGÓŁY]

Do 24 marca organizacje pozarządowe działające na rzecz łodzianek, łodzian i Łodzi mogą zgłaszać swoich kandydatów do Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego. Łącznie w Radzie zasiądzie dziesięciu reprezentantów i reprezentantek trzeciego sektora – wspólnie z radnymi oraz osobami z urzędu, będą doradzać Prezydent Miasta w kwestiach związanych z ich obszarem i formą działania.

Łódzka Rada Pożytku Publicznego. Zgłoś się i decyduj o losach Łodzi!
Łódzka Rada Pożytku Publicznego. Zgłoś się i decyduj o losach Łodzi!

Łódzka Rada Pożytku Publicznego została powołana w 2010 r. jako organ doradczy Prezydenta Miasta. Od samego początku miała charakter ekspercki – osoby reprezentujące organizacje pozarządowe, Urząd oraz Radę Miasta, wspólnie, przy jednym stole, tworzyły stanowiska dotyczące ważnych dla Łodzi dokumentów i aktów prawnych. Zabierały również głos w sprawach, o które nikt wcześniej się nie upominał, a które są ważne, ponieważ dotyczą Łodzi, jej mieszkańców i mieszkanek oraz reprezentujących ich organizacji pozarządowych.

Nie ma rady? 

Zgodnie z obecną uchwałą Rada powoływana jest na 3 lata. Kadencja ostatniej skończyła się w 2022 r., dlatego Biuro Aktywności Miejskiej rozpoczęło nabór na nowy skład – członkinie i członków reprezentujących trzeci sektor. Jeżeli zatem udzielasz się w organizacji pozarządowej lub znasz kogoś, kto w Twoim przekonaniu mógłby wesprzeć władze miasta w podejmowaniu ważnych, niekiedy krytycznych decyzji, koniecznie daj mu znać o naborze lub wypełnij formularz.

Głosowanie przez organizacje z siedzibą w Łodzi

Głosować mogą organizacje pozarządowe, które mają swoją siedzibę w Łodzi lub statutowo działają na rzecz naszego miasta. Każda z organizacji może wskazać trzy kandydatury na karcie przygotowanej przez Biuro Aktywności Miejskiej. Oczywiście, głosowanie jest anonimowe. Informacje o formie i terminie głosowania pojawią się na stronie internetowej oraz zostaną rozesłane do organizacji zaraz po weryfikacji kandydatów i kandydatek. 

Jaki z tego pożytek? 

– Rada to przede wszystkim organ doradczy, wspiera Prezydent Miasta w podejmowaniu decyzji, opiniuje ważne dokumenty, takie jak Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Gminny Program Rewitalizacji. Jest także arbitrem w sporach pomiędzy różnymi sektorami. Nie są to łatwe zadania, na pewno wiąże się z nimi odpowiedzialność, dlatego szukamy osób, które chcą działać, łączyć i wspierać, dla których problem nie jest tak naprawdę problemem, a okazją do działania – mówi Monika Dolik, pełnomocniczka Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych. 

Dowiedz się więcej o Łódzkiej Radzie Pożytku Publicznego:  uml.lodz.pl/decydujemy/wspieramy/ngo/lodzka-rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego/

ZOBACZ TAKŻE