Remont zajezdni Chocianowice. Obiekt nawiąże do swojej historii [ZDJĘCIA Z DRONA]

Ma 122 lata i przechodzi kompleksową odnowę. Sprawdzamy, jak zabytkowa Zajezdnia Chocianowice zmienia się w nowoczesne centrum obsługi tramwajów

Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont, fot. LODZ.PL
8 zdjęć
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
Zajezdnia Chocianowice przechodzi kompleksowy remont
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Zajezdnia Chocianowice jest jedną z dwóch czynnych zajezdni tramwajowych w Łodzi. Obsługuje około 220 składów, co stanowi połowę taboru, jakim dysponuje miasto. Prace na terenie zajezdni prowadzone są rzez firmę Budimex na obszarze całego kompleksu, którego powierzchnia wynosi blisko 7,5 ha. 

Co się dzieje na placu budowy?

Na dachu nowego budynku montowana jest izolacja termiczna, trwają też prace przy fasadzie północno-wschodniej. Wzdłuż torowisk stawiane są nowe słupy trakcyjne. Wykonywane jest oświetlenie terenu oraz system zasilania kamer, układane są przepusty i modernizowane podstacje. W najbliższym czasie zaplanowano murowanie ścianek działowych i wykonanie podbudów pod torowiska położone za głównym budynkiem zajezdni oraz demontaż szyn i podkładów z pozostałych starych torowisk.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będzie stawianie słupów trakcyjnych, a także rozpocznie się budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Co obejmuje inwestycja?

W zakres prac modernizacyjnych wchodzi m.in. wymiana torowisk i sieci trakcyjnej oraz przebudowa układu zasilania z własną stacją transformatorową. Powstanie też nowy układ wewnętrznych dróg wraz z oświetleniem. W ramach inwestycji zostanie odnowiona ceglana elewacja zabytkowej głównej hali, gdzie zachowanych zostanie wiele elementów architektonicznych, a wewnątrz zostanie wyeksponowana część ścian pochodzących z pierwszej połowy XX wieku. Poza tym do obiektu dobudowana zostanie część z nowoczesnymi stanowiskami do sprzątania, mycia i obsługi technicznej tramwajów. 

Powierzchnia użytkowa po rozbudowie i modernizacji hali wyniesie 5 262,1 mkw, co odpowiada niemal pełnowymiarowemu boisku piłkarskiemu.

Zajezdnia Chocianowice nawiąże do historii

By przywołać zabytkowy charakter i odnieść się do okresu powstania budynku, architekci wrócili do formy i estetyki elewacji frontowej z lat 30. XX wieku. Odtworzone zostały trzy charakterystyczne trójkątne zwieńczenia bramowe odzwierciedlające funkcjonalność, która wprowadza trakcję do wnętrza budynku. Celem podkreślenia neogotyckiej proweniencji obiektu przywrócono dwie wieżyczki flankujące główny korpus bramowy. Innym zabiegiem architektonicznym odnoszącym się do istniejącego układu pojedynczych hal jest zaplanowanie przestrzeni pod jednym, swobodnie ukształtowanym dachem. Odwrócone łuki zadaszenia obłożone połyskującą blachą stanowią kontynuację eklektycznego stylu z pierwszej połowy XX w.


Projekt pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej  wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE