Nabór do miejskich przedszkoli w Łodzi. Zyskaj dodatkowe punkty z Kartą Łodzianina!

Zbliża się nabór do miejskich przedszkoli. Dzięki Karcie Łodzianina na drugim etapie rekrutacji można zyskać aż 32 dodatkowe punkty.

Nabór do miejskich przedszkoli w Łodzi. Zyskaj dodatkowe punkty z Kartą Łodzianina!
Nabór do miejskich przedszkoli w Łodzi. Zyskaj dodatkowe punkty z Kartą Łodzianina!

Od 5 kwietnia, od godz. 8:00, rodzice będą mogli składać wnioski rekrutacyjne do przedszkoli miejskich na rok szkolny 2023/2024. Istnieje możliwość wskazania trzech placówek według preferencji.

Pierwszy etap rekrutacji potrwa do 20 kwietnia i będzie się odbywać elektronicznie za pośrednictwem strony https://nabor.pcss.pl/lodz. Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych dzieci zostanie opublikowana 12 maja o godz. 15:00.

O przyjęciu dziecka do wybranej placówki nie decyduje kolejność zgłoszeń, a punkty przyznawane za spełnianie kryteriów ustawowych. Są to m.in.: wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność jednego z rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne rodzicielstwo oraz wychowywanie kandydata w pieczy zastępczej. Po wypełnieniu wniosku należy go wydrukować i podpisać. Podpisy muszą złożyć rodzice (jeśli oboje wychowują dziecko), a następnie podpiąć je w formie załącznika. Należy także dołączyć skany dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów np. orzeczenie o niepełnosprawności.

W miejskich przedszkolach jest 17 996 miejsc, zaś w rekrutacji będzie ich 4 435, ponieważ rodzice 13 561 dzieci zadeklarowali kontynuację wychowania przedszkolnego. Dzieci z Ukrainy biorą udział w rekrutacji na takich samych zasadach.

Drugi etap rekrutacji z Kartą Łodzianina

Drugi etap rekrutacji będzie trwał od 31 lipca do 4 sierpnia. Wówczas dodatkowe 32 punkty zyskają dzieci osób, które płacą podatki w Łodzi i są posiadaczami Karty Łodzianina. Tak w 2022 r. zdecydowała Rada Miejska w Łodzi.

Pracownicy miejskich przedszkoli na podstawie numeru Karty Łodzianina (zarówno plastikowej, jak i aplikacji) mogą sprawdzić, czy karta jest aktywna i na tej podstawie przyznać dodatkowe punkty.

ZOBACZ TAKŻE