Niezwykłe znalezisko na placu Wolności. To stacja paliw

Podczas remontu placu Wolności dokonano niezwykłego znaleziska. Robotnicy znaleźli tam części dawnej... stacji paliw!

fot. LODZ.PL
Na placu Wolności dokonanego ciekawego znaleziska
3 zdjęcia
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (3)

Na budowie remontowanego placu Wolności odnaleziono resztki zbiorników dawnej stacji paliw, która działała tam od lat 20. do lat 50. XX wieku. Ropa, która wyciekła ze zbiorników, zmieszała się z ziemią, dlatego teraz trzeba ją po prostu wybrać. Na razie nie wiadomo czy to niecodzienne znalezisko wpłynie na zmianę harmonogramu prac budowlanych.

Jak zmieni się plac Wolności?

Betonowy ośmioboczny rynek zmieni się diametralnie. Ruch kołowy zostanie przeniesiony na północną stronę, a dodatkowo przystanki tramwajowe będą połączone z autobusowymi, aby pasażerowie mogli się łatwiej przesiadać. 

Wszystko po to, aby południowa część placu, ta po stronie ul. Piotrkowskiej, zamieniła się w zielony skwer i miejsce relaksu. Będzie tu można nie tylko odpocząć w cieniu drzew, ale także wpaść na jarmark, bo centralna część zostanie przystosowana do okazjonalnego handlu.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE