Opieka wytchnieniowa – edycja 2022. Co obejmuje i jak się zgłosić? [SZCZEGÓŁY]

Na odpoczynek, regenerację lub załatwienie wszelkich niezbędnych spraw poza domem będą mogli przeznaczyć czas mieszkający w Łodzi członkowie rodzin i opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, którzy skorzystają ze wsparcia w codziennych obowiązkach w ramach programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Opieka wytchnieniowa - edycja 2022
Projekt jest realizowany przez MOPS w Łodzi przy współpracy z podmiotem zewnętrznym, którym w tym roku jest Home Express Sp. z o. o., fot. DC_Studio/envato

Projekt jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi (przy współpracy z podmiotem zewnętrznym wykonującym tego typu usługi na zlecenie Miasta Łodzi, którym w tym roku jest Home Express Sp. z o. o.) i polega na świadczeniu opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Opieka wytchnieniowa - kto może skorzystać?

Z usług opieki wytchnieniowej, świadczonej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, może skorzystać łącznie 30 osób, w tym 5 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 25 osób niepełnosprawnych po 16. roku życia, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważnym.

Opieka wytchnienowa - na czym polega?

Opieka wytchnieniowa obejmuje m.in pomoc:

  • w dokonywaniu niezbędnych zakupów oraz przy przygotowaniu lub dostarczeniu posiłków
  • w sprzątaniu lokum

  • w załatwianiu spraw urzędowych i regulowaniu opłat domowych

  • przy ubieraniu się

  • przy przemieszczaniu się

  • przy pielęgnacji zaleconej przez lekarza

  • przy wszelkich czynnościach pomagających w zagospodarowaniu w aktywny sposób czasu wolnego

Maksymalna liczba bezpłatnych godzin opieki wytchnieniowej dla jednej osoby w ciągu roku to 240. Usługi te mogą być realizowane przez siedem dni w tygodniu (od poniedziałku do niedzieli), w godzinach 06:00 – 22:00.

Opieka wytchnieniowa - jak się zgłosić?

By zgłosić się do programu należy wypełnić kartę zgłoszenia oraz dołączyć do niej kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności/o niepełnosprawności. Wszystkie niezbędne formularze do wypełnienia są dostępne na stronie internetowej MOPS w Łodzi w zakładce: Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.

Wypełnione druki należy dostarczyć do MOPS w Łodzi:

  • osobiście w głównej siedzibie MOPS w Łodzi przy ul. Kilińskiego 102/102A: w kancelarii (parter, pokój 006) lub w Wydziale Wspierania Ekonomii Społecznej (II piętro, pokój 203).

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl lub sekretariat@mops.lodz.pl.

  • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej - ePUAP: /0eqfd766vi/SkrytkaESP.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać pod numerami telefonów: (42) 685 43 44 oraz 887 467 436 (oba telefony są dostępne w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 08 – 16 oraz we wtorki w godz. 09 – 17), a także pod adresem mailowym: m.zwierzchowska@mops.lodz.pl.

ZOBACZ TAKŻE