„Perecówka", czyli jedna ze szkół w dawnej Łodzi. Gdzie się znajdowała i kto tam uczęszczał? [ŁODZIANIZM]

Zaraz po wojnie przy ul. Kilińskiego 49 w Łodzi, w dawnej kamienicy Pinkusa Brzezińskiego, otwarta została żydowska szkoła nosząca imię Icchaka Lejba Pereca (1851–1915), poety, prozaika, dramaturga, krytyka, klasyka literatury jidysz i hebrajskiej.

Unikatowe powojenne zdjęcie kamienicy przy ul. Kilińskiego 49, którą wyburzono w 2023 r
Unikatowe powojenne zdjęcie kamienicy przy ul. Kilińskiego 49, którą wyburzono w 2023 r

W „Perecówce” uczyły się dzieci żydowskie, z których wiele miało za sobą traumatyczne przeżycia gettowe czy obozowe. Prowadzono lekcje jidysz i hebrajskiego, ale także języka polskiego i historii Polski. Z czasem szkoła została przeniesiona na ul. Więckowskiego 13, na róg ul. Zachodniej, tuż obok Teatru Żydowskiego, który dzielił wtedy scenę z Teatrem Nowym. Szkoła działała do 1968 r. Na budynku znajduje się pamiątkowa tablica w trzech językach: polskim, angielskim i hebrajskim: „Adres ten jest miejscem na mapie pamięci rozrzuconych po świecie byłych uczniów szkoły”. W 2009 r. powstał film o uczniach „Perecówki” S. Grünberga pt. „Percerowicze”, wśród których byli m.in. pisarz Henryk Grynberg czy aktorka Gołda Tencer.

ZOBACZ TAKŻE