Pięć kamienic w centrum Łodzi na finiszu remontów. Upiększą krajobraz miasta! [ZDJĘCIA]

Nowe mieszkania, lokale dla biznesu i pracownie dla artystów. Kolejne kamienice w centrum Łodzi przeszły generalne remonty.

22 zdjęć
Kamienica przy ul. Legionów 37A
Kamienica przy ul. Legionów 37A
Kamienica przy ul. Legionów 37A
Kamienica przy ul. Legionów 37A
ZOBACZ
ZDJĘCIA (22)

W listopadzie zakończą się kolejne inwestycje w ramach rewitalizacji Łodzi. – Oddamy do użytku dwie kamienice przy ul. Legionów, dwie przy ul. Wschodniej i jedną przy ul. Włókienniczej. Wszystkie przeszły generalne remonty. Właśnie przygotowujemy się do odbiorów, powinny rozpocząć się za kilka dni – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Legionów 37A

W kamienicy będzie 27 mieszkań komunalnych, lokal usługowy, lokal gastronomiczny, sześć biur i cztery pracownie artystyczne.

Do wykonania pozostały prace wykończeniowe, m.in. w bramie.

Legionów 44

W wyremontowanej kamienicy powstały 22 mieszkania, w tym dwa przystosowane dla osób z niepełnosprawnością, pięć lokali handlowo-usługowych, placówka opiekuńczo-wychowawcza oraz świetlica środowiskowa. 

Wschodnia 45

Przy ul. Wschodniej 45 powstało 48 mieszkań komunalnych, mieszkanie chronione dla osób opuszczających pieczę zastępczą, 12 lokali usługowych. Pamiętano również o artystach, dla których powstały cztery pracownie twórcze.

Wschodnia 52/ Włókiennicza 2

Przylegające do siebie dwie kamienice będą jednymi z najczęściej fotografowanych, nie tylko w uwagi na remont. To właśnie na nich znajduje się pomnik „Kochanków z ulicy Kamiennej” w formie płaskorzeźby i fontanny.

W obu budynkach powstanie w sumie 39 mieszkań i 10 lokali użytkowych.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE