Piotrkowska Point stanie w centrum Łodzi. Jest zgoda Rady Miejskiej

Opierający się na zapisach specustawy Lex Developer projekt budowy wieżowca Piotrkowska Point zyskał akceptację łódzkich radnych. Inwestor ma zielone światło do ubiegania się o pozwolenie na budowę.

wiz. Design Lab Group
Pierwotna koncepcja architektoniczna budynku Piotrkowska Point ma przejść drobny lifting
6 zdjęć
wiz. Design Lab Group
wiz. Design Lab Group
wiz. Design Lab Group
wiz. Design Lab Group
wiz. Design Lab Group
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Rada Miejska w Łodzi na środowej sesji (12 października) przychyliła się do wniosku o ustalenie lokalizacji dla realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Piotrkowskiej 166/168, czyli budowy wielorodzinnego wieżowca, który na mocy specustawy mieszkaniowej chce wznieść Grupa Kapitałowa OPG.

Piotrkowska Point – zmiany w ścisłym centrum Łodzi

Realizacja inwestycji pociągnie za sobą konieczność wyburzenia stojącego na tej działce biurowca OPG Orange Plaza. Zamiast niego na parceli ma stanąć wysoki na 72 metry (ok. 22 kondygnacji) budynek z mieszkaniami na wynajem (od 100 do 220), lokalami usługowymi na parterze oraz garażem zlokalizowanym na niskich kondygnacjach i pod ziemią.

W poprzedzających głosowanie nad wnioskiem wystąpieniach radni wskazywali wprawdzie na ułomności Lex Developer, jako aktu utrudniającego samorządom planowanie przestrzeni. Podkreślali też jednak, że jest ona obowiązującym prawem, a wniosek OPG wypełnia formalno-prawne warunki konieczne do jego zatwierdzenia. Na dodatek zyskał też aprobatę służb konserwatorskich (działka leży na terenie chronionym), wpisuje się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi oraz nie koliduje z miejskim planem zagospodarowania przestrzennego, bo dla tej części miasta go nie ma.

ZOBACZ TAKŻE