Północna. Popadały w ruinę, teraz odzyskują blask. Co powstaje w dwóch kamienicach? [ZDJĘCIA]

Popadały w ruinę, teraz odzyskują dawny blask. Odnowa dwóch kamienic przy ul. Północnej jest już na ostatniej prostej.

Kamienica przy ul. Północnej 23
Kamienica przy ul. Północnej 23
8 zdjęć
Kamienica przy ul. Północnej 23
Kamienica przy ul. Północnej 23
Kamienica przy ul. Północnej 23
Kamienica przy ul. Północnej 23
Kamienica przy ul. Północnej 23
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

– Przy ulicy Północnej w dwóch miejskich kamienicach ekipy budowlane zobaczymy zarówno we wnętrzach, jak i na podwórzu. Budynki zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ pomieszczeń ulegnie przebudowie. Wymienione zostaną wszystkie instalacje. Na nowo zagospodarowane będą podwórka, nie zabraknie na nich zieleni oraz ławek. Stworzymy przyjazne miejsca dla dzieciaków i dorosłych – mówi Agnieszka Kowalewska-Wójcik, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowe mieszkania przy Północnej 23

Na placu budowy prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Zakończono docieplanie elewacji budynku od strony podwórka. Wykonawca prowadzi renowację zabytkowych schodów oraz prace konserwacyjne w prześwicie. We wnętrzach prowadzone są roboty sanitarne, teletechniczne i energetyczne. W najbliższych tygodniach robotników zobaczymy przy pracach wykończeniowych i porządkowych. W kamienicy powstają 22 mieszkania oraz 2 lokale na handel lub usługi. Ulica Północna pod tym numerem wzbogaci się również o placówkę opiekuńczo-wychowawczą, świetlicę środowiskową oraz dom samopomocy.

Zielone podwórko przy Północnej 7

Prace przy ul. Północnej 7 są skoncentrowane głównie przy odnowie elewacji i wzmacnianiu stropów. W najbliższych tygodniach wykonawca zintensyfikuje roboty przy wymianie instalacji. W budynku po remoncie będzie 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami, oraz 2 lokale usługowe na wynajem. Na ścianach będą zainstalowane stelaże, po których pnąca się roślinność stworzy zieloną ścianę. Na podwórku staną stojaki rowerowe. Do użytku mieszkańców zostanie oddana również stylizowana altana na odpady. Kamienica zyska bezpieczną i przyjazną przestrzeń do spędzania wolnego czasu.

Finał obu inwestycji to koniec 2023.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE