Przebudowa ul. Legionów. Przyjdź na spotkanie informacyjne i zadaj pytanie urzędnikom

Rozpoczynają się przygotowania do startu modernizacji ul. Legionów. Już 28 listopada (poniedziałek) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące tej inwestycji.

Legionów
Zadaj pytanie związane z remontem Legionów!
4 zdjęcia
Legionów
Legionów
Legionów
Legionów
ZOBACZ
ZDJĘCIA (4)

Inwestycja obejmie trzy odcinki ulicy: od pl. Wolności do Zachodniej, od Zachodniej do Gdańskiej i od Gdańskiej do Żeligowskiego. W zakres prac budowlanych wchodzi również gruntowna modernizacja ul. Cmentarnej.

Remont ul. Legionów - spotkanie informacyjne

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tej długo oczekiwanej inwestycji, przyjdź na spotkanie informacyjne. Porozmawiasz z wykonawcą oraz pracownikami Zarządu Inwestycji Miejskich.

Spotkanie odbędzie się  w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Gdańskiej 16.

Uwagi lub pytania dotyczące przebudowy ul. Legionów możesz również kierować bezpośrednio pod numerem telefonu 42 638 58 50.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 14 ha ograniczony ulicami Ogrodową. Gdańską, Legionów, Cmentarną wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 27 października 2017 roku.

Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Ogrodową, Zachodnią Legionów, Gdańską wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0003/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE