Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty

Trwa rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. W środę, 3 lipca uczniowie poznali swoje wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Młodzież ma jeszcze czas, aby zmienić np. placówkę lub klasę, w której chcą się uczyć.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Uczniowie poznali wyniki egzaminu ósmoklasisty

Do 8 lipca uczniowie mają czas na to, by w systemie naboru zmienić listę preferencji klas i placówek. Do 9 lipca do godziny 15:00 powinni też uzupełnić swój wniosek o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach z egzaminu.

15 lipca o godzinie 12:00 uczniowie dowiedzą się, czy zostali zakwalifikowani do wybranej klasy. Później muszą potwierdzić, że chcą się w niej uczyć i dostarczyć do placówki oryginały dokumentów. Ostateczne listy przyjętych kandydatów licea, technika i szkoły branżowe I stopnia opublikują 19 lipca. Te osoby, którym nie udało się dostać do wymarzonej szkoły, mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej. Do 22 lipca Kuratorium Oświaty ogłosi listę placówek, które nadal dysponują wolnymi miejscami. Szczegółowy harmonogram naboru znaleźć można na stronie lodz.pl/edukacja.

Na rok szkolny 2024/2025 miasto przygotowało aż 4080 miejsc w pierwszych klasach szkół średnich. Co ważne, o przyjęciu do danej klasy decyduje nie kolejność zgłoszeń, a liczba uzyskanych punktów – maksymalnie uczniowie mogą zdobyć ich 200. W tym przypadku liczą się też wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

ZOBACZ TAKŻE