Wsparcie dla studentów UŁ z niepełnosprawnościami. Uczelnia otrzymała dofinansowanie

Uniwersytet Łódzki otrzymał dofinansowanie z Samorządu Województwa Łódzkiego na projekt wsparcia studentów z niepełnosprawnościami.

Niepełnosprawna studentka
Uniwersytet Łódzki z dofinansowaniem, fot. envato elements

Akademickie Centrum Wsparcia UŁ wprowadzi nowoczesne usługi i narzędzia, które umożliwią studentom pełne uczestnictwo w życiu akademickim i naukowym, tworząc bardziej inkluzywne i dostępne środowisko edukacyjne. Projekt „Wsparcie studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia i działalności naukowo-badawczej” ma na celu zapewnienie specjalistycznego wsparcia na każdym etapie w procesie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności.

Nowe możliwości dzięki dofinansowaniu

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu ACW UŁ będzie mogło zaoferować dodatkowe formy wsparcia, w tym konsultacje psychologiczne i coachingowe, które pomogą studentom radzić sobie z wyzwaniami związanymi z procesem studiowania. Zakup nowego sprzętu i oprogramowania wspomagającego naukę ułatwi udział w zajęciach i zaliczanie egzaminów. Organizowane będą warsztaty umiejętności społecznych, które pomogą studentom z niepełnosprawnościami lepiej integrować się ze środowiskiem akademickim. Ponadto, studenci będą mogli skorzystać z pomocy asystentów, co ułatwi im codzienne funkcjonowanie na uczelni.

Przyszłość wsparcia w UŁ

Otrzymane dofinansowanie pozwoli na stworzenie bardziej przyjaznego środowiska edukacyjnego dla wszystkich studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Inicjatywa ta wpisuje się w szersze działania uczelni na rzecz budowania przyjaznej i otwartej społeczności akademickiej, zwiększając komfort studiowania i wyrównując szanse edukacyjne. Osoby zainteresowane wsparciem oferowanym przez ACW UŁ mogą zapoznać się z informacjami na stronie internetowej Centrum.

Misja ACW UŁ

Misją Akademickiego Centrum Wsparcia Uniwersytetu Łódzkiego jest tworzenie przestrzeni równych szans w studiowaniu dla osób ze szczególnymi potrzebami. Centrum dąży do zapewnienia dostępności dla osób, które ze względu na niepełnosprawność, stan zdrowia czy trudności adaptacyjne, nie mogą realizować procesu uczenia się i pracy naukowej na równi z innymi. ACW UŁ wspiera studentów zarówno w sprawach związanych z kształceniem, jak i szeroko rozumianą aktywnością akademicką, indywidualnie dobierając rodzaje wsparcia.

ZOBACZ TAKŻE