Rewitalizacja zmienia Północną. W dwóch kamienicach powstają mieszkania komunalne

Zbliża się półmetek prac w kamienicach przy ul. Północnej 7 i 23. Po generalnym remoncie powstaną tu mieszkania komunalne, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i nowoczesne lokale użytkowe.

fot. Paweł Łacheta
Odnawiają kamienice przy ul. Północnej
10 zdjęć
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
ZOBACZ
ZDJĘCIA (10)

– Trwają intensywne prace remontowe w kamienicach przy ul. Północnej 7 i 23. Robotników zobaczymy przy wzmacnianiu stropów i pracach konstrukcyjnych. Ponadto trwa przemurowywanie nadproży i ścian w miejscach uszkodzenia. Rozpoczęły się też prace związane z obniżeniem posadzek parteru – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Budynki przy ul. Północnej 7 i 23 zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ budynków również ulegnie przebudowie.

Rewitalizacja zmienia Północną

Wszystkie mieszkania posiadać będą kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez instalacje wind.

W budynku pod numerem 7 po remoncie oddanych zostanie 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Przy ul. Północnej 23, poza 22 mieszkaniami oraz dwoma lokalami na handel lub usługi, powstaną także placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica środowiskowa oraz dom samopomocy. Przed budynkami zaś powstaną zielone podwórza będące idealną przestrzenią do wypoczynku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE