Rewitalizacja zmienia Północną. W dwóch kamienicach powstają mieszkania komunalne

Zbliża się półmetek prac w kamienicach przy ul. Północnej 7 i 23. Po generalnym remoncie powstaną tu mieszkania komunalne, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i nowoczesne lokale użytkowe.

fot. Paweł Łacheta
Odnawiają kamienice przy ul. Północnej
9 zdjęć
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
fot. Paweł Łacheta
ZOBACZ
ZDJĘCIA (9)

– Trwają intensywne prace remontowe w kamienicach przy ul. Północnej 7 i 23. Robotników zobaczymy przy wzmacnianiu stropów i pracach konstrukcyjnych. Ponadto trwa przemurowywanie nadproży i ścian w miejscach uszkodzenia. Rozpoczęły się też prace związane z obniżeniem posadzek parteru – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Budynki przy ul. Północnej 7 i 23 zostaną całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Wewnętrzny układ budynków również ulegnie przebudowie.

Rewitalizacja zmienia Północną

Wszystkie mieszkania posiadać będą kuchnię lub aneks kuchenny oraz łazienkę. Część z nich zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami poprzez instalacje wind.

W budynku pod numerem 7 po remoncie oddanych zostanie 38 mieszkań komunalnych, w tym 10 dla osób z niepełnosprawnościami oraz dwa lokale usługowe przeznaczone na wynajem. Przy ul. Północnej 23, poza 22 mieszkaniami oraz dwoma lokalami na handel lub usługi, powstaną także placówka opiekuńczo-wychowawcza, świetlica środowiskowa oraz dom samopomocy. Przed budynkami zaś powstaną zielone podwórza będące idealną przestrzenią do wypoczynku.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE