Rowerowa Łódź. Wiele inwestycji zrealizowanych. Kolejne przed nami!

Obecnie w Łodzi mamy 218 km infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów. Co roku widać rozwój rowerowej siatki połączeń. Od 2012 r. w Łodzi przybyły 144 km dróg rowerowych.

Pas dla rowerów - ul. Jaracza
Obecnie w Łodzi mamy 218 km infrastruktury przeznaczonej dla rowerzystów, fot. ŁÓDŹ.PL

Nie tylko klasyczne drogi rowerowe

Aby zapewnić spójną i funkcjonalną siatkę połączeń, powstają nie tylko dedykowane, wydzielone z jezdni drogi rowerowe. W ramach rowerowej infrastruktury znajdziemy również pasy dla rowerów na jezdni, śluzy rowerowe ułatwiające przejazd przez skrzyżowanie czy kontraruch na ulicach jednokierunkowych. Najnowsze rowerowe realizacje to pasy dla rowerzystów na ul. Jaracza oraz modernizacje rowerowej infrastruktury na ul. Sikorskiego.

Dwukierunkowa droga dla rowerów na jednokierunkowej ulicy

Dwukierunkowa droga dla rowerów na jednokierunkowej ulicy to pierwsze tego typu rozwiązanie w Łodzi. Powstała na ul. Jaracza pomiędzy ul. Kopcińskiego, a ul. Uniwersytecką. Ułatwia poruszanie się rowerzystom w Śródmieściu. Możliwość jazdy rowerem w przeciwnym do ruchu samochodów kierunku ułatwia dojazd do kampusu Uniwersytetu Łódzkiego i łączy oraz uzupełnia istniejącą infrastrukturę dla jednośladów.

Dwukierunkowa droga rowerowa dla zapewnienia bezpieczeństwa i jasności sytuacji wyznaczona została po południowej stronie jezdni, a na skrzyżowaniach pasy wymalowano na czerwono. Pomiędzy drogą rowerową a pasem ruchu dla samochodów powstały miejsca parkingowe, tak aby kierowcy z łatwością i bez trudności zaparkowali samochód. Natomiast miejsca postojowe odgrodzone zostały od drogi rowerowej separatorami. Ponadto przy ul. Uniwersyteckiej powstała śluza rowerowa, aby umożliwić wyjazd przez skrzyżowanie z drogi rowerowej, a przy ul. Kopcińskiego wykonano włączenie w istniejącą infrastrukturę, aby drogi rowerowe tworzyły spójny i wygodny system.

Nowa droga rowerowa na ul. Sikorskiego

Wieloletnia, wysłużona droga rowerowa na Sikorskiego wykonana była z kostki. Dalece już odbiegała od obecnych standardów budowy dróg rowerowych w mieście. Trwająca modernizacja postępuje zgodnie z planem i po nowej asfaltowej drodze, pojedziemy rowerem na wiosnę. Aby infrastruktura była wygodna i funkcjonalna realizowane są również chodniki i przystanki, aby miejsce na jezdni znalazło się dla wszystkich uczestników ruchu.

Łódzki Rower Publiczny

Wiele pomysłów na rozwój infrastruktury rowerowej zgłaszali również sami mieszkańcy, między innymi w Budżecie Obywatelskim. Największym zadaniem realizowanym wspólnie z mieszkańcami jest Łódzki Rower Publiczny.

Kilka lat temu wśród łodzian pojawił się pomysł, aby stworzyć spójny i funkcjonalny system. Przy współudziale samorządu i organizacji pozarządowych ustalono jego kształt. Pierwsza edycja Łódzkiego Roweru Publicznego funkcjonowała w latach 2016–2019 i biła rekordy popularności w skali kraju. Łącznie przez cztery lata rowery wypożyczono 6 mln razy.

Nowy system Łódzkiego Roweru Publicznego po epidemicznej przerwie zadebiutował 31 lipca 2021 r. Łodzianie równie chętnie wypożyczają pojazdy. W ciągu tegorocznego sezonu od marca do końca listopada rowery wypożyczone zostały ponad 370 tys. razy. Ten wynik jest zasługą ponad 23 tys. użytkowników systemu.

Rowerowa infrastruktura na coraz wyższym poziomie

Rowerowa infrastruktura to również ułatwienia i rozwiązania ułatwiające podróżowanie po mieście jednośladem. W setkach lokalizacji w całym mieście zamontowane zostały stojaki dla rowerów. Możliwość zaparkowania roweru pod sklepem, w miejscach rekreacji, sportu czy rozrywki, miejscami użyteczności publicznej czy nawet przy przystanku komunikacji miejskiej zachęca do korzystania z roweru i ułatwia poruszanie po mieście. Ponadto w przypadku łączenia podróży rowerem i komunikacją miejską możemy również za darmo przewozić rower w autobusie i tramwaju, a w tym celu stworzono specjalne uchwyty w wyznaczonym miejscu w pojeździe. W tym roku nowe ułatwienia pojawiły się na ul. Broniewskiego, gdzie pomiędzy ul. Kilińskiego a ul. Niższą wyznaczony został ciąg pieszo-rowerowy. W bliskim sąsiedztwie do puli przeszło 60 ulic. W mieście doszły dwie kolejne, na których wprowadzony został kontraruch dla rowerzystów. Obowiązuje on na ul. Malczewskiego i ul. Mazurskiej. Dzięki takim rozwiązaniu na wąskich dla samochodów ulicach, bez utrudnień możemy poruszać się rowerem.

Liczydła rowerowe

Natomiast do miejskich statystyk i dalszego rozwoju infrastruktury wprowadzono kilka lat temu
w Łodzi liczydła rowerowe. Zlokalizowane na drogach rowerowych przy głównych ciągach komunikacyjnych liczydła i pętle indukcyjne zliczają rowerzystów w mieście i kierunki podróżowania. Statystyki są ogólnodostępne i znajdują się na stronie internetowej rowersieliczy.lodz.pl.

To nie koniec rowerowych inwestycji w Łodzi

218 km to nie koniec inwestycji w rowery. Każda większa nowa inwestycja w mieście przewiduje budowę infrastruktury rowerowej. W ostatnim czasie przebudowa al. Rydza-Śmigłego przyniosła nową drogę rowerową, a obecnie realizowana przebudowa ul. Wojska Polskiego przyczyni się do powstania zupełnie nowego połączenia na Bałutach. Planowana jest do realizacji również budowa zupełnie nowego połączenia tylko dla rowerzystów w śladzie kolei Scheiblerowska na Księżym Młynie.

ZOBACZ TAKŻE