Siemens Mechatronic System Certification Program. Bezpłatne zajęcia dla uczniów i nie tylko!

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego jest jedną z 35 placówek technicznych z 12 krajów świata, w których funkcjonuje Siemens Mechatronic System Certification Program. Z zajęć, które są bezpłatne, będą korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych, nauczyciele oraz pracownicy zainteresowani podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Siemens Mechatronic System Certification Program
Siemens Mechatronic System Certification Program, fot. mat. pras.

Siemens Mechatronic System Certification Program

Zmiany spowodowane szybkim rozwojem technologii oraz postęp naukowo-technicznym zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0 stawiają edukacji zawodowej wysokie wymagania. Nowoczesna, elastyczna i wydajna produkcja oraz wykwalifikowana kadra pracowników - tego obecnie oczekują właściciele zakładów produkcyjnych. A spełnienie tych oczekiwań jest możliwe tylko dzięki wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu automatyki, robotyki czy maszyn sterowanych numerycznie.

W odpowiedzi na te oczekiwania Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego uruchomiło - w partnerstwie z firmą Siemens - autoryzowane laboratorium Siemens Mechatronic System Certification Program. Oparte na nowoczesnej, zrobotyzowanej linii produkcyjnej laboratorium to nowoczesne centrum szkoleń i certyfikacji działające w ramach innowacyjnego programu szkoleniowo-certyfikacyjnego koncernu Siemens. Celem programu jest przekazywanie wiedzy o urządzeniach i systemach mechatronicznych przydatnych we współczesnych zautomatyzowanych zakładach produkcyjnych.

Celem umiejętności praktyczne

Szkolenia w laboratorium Siemens nastawione są na uzyskanie przez uczestników umiejętności praktycznych niezbędnych do uzyskania międzynarodowego certyfikatu Siemens Mechatronic System Certification. Wszyscy uczestnicy szkoleń mogą przystąpić do zewnętrznego międzynarodowego egzaminu a jego zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikatu „Mechatronic System Assistant”, potwierdzającego posiadanie kompetencji w obszarze mechatronicznych systemów sterowania. Certyfikat jest honorowany w wielu krajach świata.

ZOBACZ TAKŻE