Mieszkania w Nowym Centrum Łodzi, ale nie na Teofilowie. To decyzja radnych

Rada Miejska w Łodzi zaaprobowała wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej, którą warszawska firma Profbud, korzystając z zapisów ustawy „lex developer”, zamierza zrealizować na działkach przy ul. Tramwajowej 7/9 i ul. Lindleya 8. Akceptacji radnych nie zyskał natomiast projekt budowy osiedla mieszkaniowego w rejonie ul. Traktorowej i ul. Cedry.

fot. ŁÓDŹ.PL
Łódzcy radni wydali zgodę na rozbudowę osiedla Primo w Nowym Centrum Łodzi
5 фотоs
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (5)

„Lex developer” to pochodząca z 2018 r. ustawa o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych, która pozwala wznosić budynki mieszkalne z pominięciem istniejących procedur – zapisów miejscowych planów zagospodarowania czy reguły dobrego sąsiedztwa. W Łodzi dzięki tej specustawie realizowanych jest już kilka projektów, w tym m.in. słynny wieżowiec Golden Tower przy Centralu II.

Więcej mieszkań w Nowym Centrum Łodzi

Inwestycja na działkach przy ul. Tramwajowej 7/9 i ul. Lindleya 8 będzie nową częścią osiedla Primo, które firma Profbud buduje przy ul. Tramwajowej już od 2018 r. Będzie to 5-piętrowy budynek z ponad 300 mieszkaniami.

– Nie będzie w nim lokali usługowych. Ul. Lindleya to cicha, wewnętrzna uliczka, więc zrezygnowaliśmy z tego typu powierzchni, by nie naruszać spokoju mieszkańców – informuje Patrycja Świentczak, starszy specjalista ds. marketingu i PR Profbud. 

Stop dla rozbudowy na Teofilowie

Z odmową radnych spotkał się natomiast inny wniosek o lokalizację inwestycji mieszkaniowej – przy ul. Traktorowej i ul. Cedry. Działający tam deweloper chciał rozbudować powstające osiedle o kolejne budynki z prawie 300 mieszkaniami. Okazało się jednak, że będą one kolidować nie tylko z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ale też z zapisami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi, a także planowanym przedłużeniem ul. Wojska Polskiego.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ