Przez Stare Miasto płynęła kiedyś rzeka. Gdzie byłaby na współczesnej mapie?

Podczas remontu ul. Północnej odsłonięto ceglany kanał rzeki Łódki. Czy przebieg tego kanału pokrywa się z dawnym przebiegiem strugi? Nie do końca.

Dawniej przez Stare Miasto płynęła rzeka
13 фотоs
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (13)

Ul. Północna kończyła się kiedyś przy skrzyżowaniu z ul. Kilińskiego, a dalej był staw fabryczny Biedermanna, zasilany wodami z płynącej obok rzeki Łódki. Kolejny staw, czerpiący wodę z nurtu rzeki, znajdował się przy browarze Anstadta. Jego pozostałością jest niewielki przeciwpożarowy zbiornik przy ul. Północnej (na zdjęciu). Zimą z tego stawu wyciągano tafle lodu i magazynowano je w piwnicach browaru – służyły do chłodzenia piwa. Między właścicielami obydwu stawów – Anstadtem i Biedermannem – latami toczył się spór o dostęp do czystej wody z Łódki. Ponieważ Biedermannowi zależało na czystej wodzie, niezbędnej do produkcji włókienniczej, Anstadt zrzucał do rzeki ścieki z browaru i zbudował przy strudze ubikacje.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ