Religia w szkołach w Łodzi. Coraz mniej uczniów uczestniczy w zajęciach

W szkołach prowadzonych przez samorząd maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii. W tym roku szkolnym na 63 740 uczniów ogółem, we wszystkich typach szkół, religię wybrało 32 178.

fot. friends_stock/envato.com
W szkołach prowadzonych przez samorząd maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii

W tym: w szkołach podstawowych 27 026 na 39 431 uczniów ogółem; w liceach 3 547 oraz w technikach i szkołach branżowych - 1 605 na 24 309 ogółem uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

– W porównaniu z poprzednim rokiem w szkołach podstawowych ponad tysiąc uczniów zrezygnowało z udziału w lekcjach religii a w ponadpodstawowych prawie 900 – powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi. – Oczywiście nie wiemy dlaczego uczniowie rezygnują z tych lekcji, o to należy pytać rodziców i samych młodych ludzi. Obserwujemy jednak tendencję spadkową porównując rok szkolny do roku szkolnego. 

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ