Religia w szkołach w Łodzi. Coraz mniej uczniów uczestniczy w zajęciach

W szkołach prowadzonych przez samorząd maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii. W tym roku szkolnym na 63 740 uczniów ogółem, we wszystkich typach szkół, religię wybrało 32 178.

fot. friends_stock/envato.com
W szkołach prowadzonych przez samorząd maleje liczba uczniów deklarujących udział w lekcjach religii

W tym: w szkołach podstawowych 27 026 na 39 431 uczniów ogółem; w liceach 3 547 oraz w technikach i szkołach branżowych - 1 605 na 24 309 ogółem uczniów w szkołach ponadpodstawowych.

– W porównaniu z poprzednim rokiem w szkołach podstawowych ponad tysiąc uczniów zrezygnowało z udziału w lekcjach religii a w ponadpodstawowych prawie 900 – powiedziała Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Miasta Łodzi. – Oczywiście nie wiemy dlaczego uczniowie rezygnują z tych lekcji, o to należy pytać rodziców i samych młodych ludzi. Obserwujemy jednak tendencję spadkową porównując rok szkolny do roku szkolnego. 

Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie oznacza automatycznie udziału w lekcjach etyki, choć tutaj liczba zainteresowanych nieznacznie rośnie. Wyjątkiem są jednak szkoły podstawowe, gdzie na etykę chce chodzić 3 301 uczniów (rok temu raptem 1600). W szkołach średnich etykę wybrało 527 uczniów liceów oraz 84 z techników i szkół branżowych (przed rokiem odpowiednio 430 i 59).

Rok szkolny 2022/2023

  • 63 740 uczniów ogółem
  • 32 178 wybrało lekcje religii, w tym: 27 026 w szkołach podstawowych (na 39 431 uczniów ogółem), 3 547 w liceach oraz 1605 w technikach i szkołach branżowych (na 24 309 uczniów szkół średnich ogółem).
  • Etykę wybrało ogółem 3 790 uczniów, w tym: 3 301 w szkołach podstawowych, 430 w liceach oraz 59 w technikach i szkołach branżowych.
  • Etykę i religię jednocześnie wybrało 3 479 uczniów, w tym: 2 458 w szkołach podstawowych, 499 w liceach oraz 522 w technikach i szkołach branżowych.
  • Religia i etyka to przedmioty nieobowiązkowe, więc są uczniowie, którzy rezygnują z udziału w lekcjach obu przedmiotów. Ogółem to 27 926 uczniów, w tym 10 708 w szkołach podstawowych; 10 019 w liceach oraz 7 199 w technikach i szkołach branżowych.  

Rok szkolny 2021/2022

  • 60 923 uczniów ogółem
  • 34 112 wybrało lekcje religii, w tym: 28 087 w szkołach podstawowych (na 39 296 uczniów ogółem), 4 171 w liceach oraz 1 854 w technikach i szkołach branżowych (na 21 627 uczniów średnich ogółem).
  • Etykę wybrało ogółem 2 211 uczniów, w tym: 1 600 w szkołach podstawowych, 527 w liceach oraz 84 w technikach i szkołach branżowych.
  • Etykę i religię jednocześnie wybrało 3 479 uczniów, w tym: 2 458 w szkołach podstawowych, 499 w liceach oraz 522 w technikach i szkołach branżowych.
  • Religia i etyka to przedmioty nieobowiązkowe, więc są uczniowie, którzy rezygnują z udziału w lekcjach obu przedmiotów. Ogółem to 22 627 uczniów, w tym 7 651 w szkołach podstawowych; 8 425 w liceach oraz 6 551 w technikach i szkołach branżowych.

ZOBACZ TAKŻE