Kamienice przy Rewolucji 13, 15 i 17 odzyskują dawny blask. Jak przebiegają prace?

– Śródmieście odzyskuje trzy perły architektury. W budynkach przy ul. Rewolucji 13,15,17 trwają intensywne roboty budowlane. Ekipy prowadzą prace wykończeniowe we wnętrzach oraz przy odnowie detali na elewacjach i we wnętrzach. Wykonawca przygotowuje się do zagospodarowania podwórek – mówi Olga Kassyańska, Zarząd Inwestycji Miejskich.

Rewolucji 1905 r. 17 - kamienica
Kamienice zostaną oddane do użytkownika na początku 2023 roku. Powstało w nich ponad 50 mieszkań komunalnych oraz lokale dla biznesu i świetlice środowiskowe, fot. ŁÓDŹ.PL

Rewolucji 1905 r. 13

W kamienicy nr 13 trwa malowanie elewacji od strony dziedzińca, wykonywane są prace na klatce schodowej i w prześwicie bramowym. Zamontowano wszystkie drzwi w pomieszczeniach. Rozpoczęto też montaż zaworów na węźle ciepłowniczym. W najbliższym czasie rozpocznie się tzw. biały montaż w łazienkach oraz instalowanie osprzętu elektrycznego.

Rewolucji 1905 r. 15

Pod adresem Rewolucji 1905 r. 15 właśnie zakończono roboty na elewacji frontowej oraz płytowanie ścianek na poddaszu. Trwa montaż parapetów i prace wykończeniowe na wszystkich piętrach. Dostarczono już drzwi do kompletu lokali. W następnej kolejności wykonawca planuje montaż okien i witryn na parterze od ulicy oraz wykonanie gładzi na frontowej klatce schodowej. Planowany jest również montaż paneli podłogowych, a także instalacji – wentylacyjnej i cieplnej (zakładanie grzejników).

Rewolucji 1905 r. 17

Na posesji przy Rewolucji 1905 r. 17 wykonano już tynki z ociepleniem, a na elewacji zamontowano gzyms wieńczący wraz z obróbkami blacharskimi. Wewnątrz trwa układania posadzek oraz montaż drzwi i parapetów. W najbliższym czasie wykonawca planuje kontynuować ważne prace przy scalaniu ściany stykającej się z kamienicą przy ul. Wschodniej 50. Ponadto kontynuowane będą roboty wentylacyjne. Wkrótce w budynku ma być włączone ogrzewanie.

Kamienice zostaną oddane do użytkownika na początku 2023 roku. Powstało w nich ponad 50 mieszkań komunalnych oraz lokale dla biznesu i świetlice środowiskowe.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 7,5 ha ograniczony ulicami Wschodnią, Rewolucji 1905r., Kilińskiego, Jaracza wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0002/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE