Kolejny park leśny powstanie w Łodzi! Tym razem na Lublinku [SZCZEGÓŁY]

Na terenach w rejonie ulic Dennej, Laskowickiej i Pienistej miasto planuje stworzyć nowy park leśny o powierzchni kilkudziesięciu hektarów. To efekt rozmów władz Łodzi z Radą Osiedla Lublinek-Pienista i Społecznym Komitetem Ochrony Lasu Lublinek.

Kobieta sadzi drzewo
Kolejny park leśny powstanie w Łodzi!

Realizacja projektu ma  rozpocząć się w 2024 r. Pierw jednak swoje opinie będą mogli przedstawić mieszkańcy okolicznych osiedli, którzy z tych terenów korzystają najczęściej. 

Tereny nowego parku leśnego będą przebiegać na południe od ulicy Pienistej. Obejmować będą również duże, pionowe pasy zieleni biegnące jeszcze dalej na południe, w kierunku ulicy Prądzyńskiego. To w sumie ponad 30 hektarów nowego parku. Nowe tereny zielone zostaną ochronione przed wycinką i zabudową w najbardziej trwały i bezpieczny sposób - poprzez przyjęcie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Wstępne propozycje aranżacji parku obejmują polanki, ścieżki dla spacerujących, a także małą infrastrukturę dla najmłodszych (m.in. mini park linowy). Znajdujące się tam drzewa zostaną poddane pielęgnacji, pojawić ma się tam również wiele nowych, dużych nasadzeń.

Konsultacje z łodzianami

Szczegóły zagospodarowania terenów gminnych w okolicach Lublinka będą konsultowane z mieszkańcami okolic. Będą oni też poproszeni o wybranie nazwy dla nowego parku, w przypadku kilku propozycji zostanie zorganizowane głosowanie w tej sprawie. Pierwsze spotkanie planowane jest na początku 2024 roku. Po uzgodnieniu wszystkich szczegółów aranżacji tych terenów rozpoczną się prace realizacyjne.

Tym samym nowy park leśny poszerzy chronione już tereny zieleni w tym obszarze Łodzi. Należą do nich: Uroczysko Lublinek, Las Lublinek, Dolina Jasienia, Dolina Neru.

ZOBACZ TAKŻE