Plac Wolności przed i po remoncie. Te zmiany zachwycają każdego [ZDJĘCIA PRZED I PO]

Plac Wolności w Łodzi już od paru miesięcy zachwyca łodzian i turystów swym nowym obliczem, które szczególnie piękne jest w sezonie letnim. Dziś przedstawiamy, jak prezentowało się to ważne miejsce przed remontem i porównujemy ze stanem obecnym.

Plac Wolności przed i po remoncie
Plac Wolności przed i po remoncie
6 zdjęć
Plac Wolności przed i po remoncie
Plac Wolności przed i po remoncie
Plac Wolności przed i po remoncie
Plac Wolności przed i po remoncie
Plac Wolności przed i po remoncie
ZOBACZ
ZDJĘCIA (6)

Zdjęcia placu Wolności przed i po remoncie znajdują się w galerii powyżej.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE