Plan Nowego Miasta w Łodzi, czyli przykład klasycystycznego stylu

W odróżnieniu od innych miast o zbliżonym układzie urbanistycznym, rozplanowanie Nowego Miasta, dzięki specjalnemu ułożeniu działek budowlanych, odznaczało się wykorzystaniem wszystkich ścian bloków do zabudowy frontowej.

fot. Brajter
Plan Nowego Miasta był odbiciem obowiązujących w tej epoce kanonów estetycznych

Specyfikacja

Działki sprowadzono do czterech typów o różnych kształtach i wymiarach: przyrynkowe miały kształt większych i mniejszych półtrapezów, a pozostałe – prostokątów. Wyznaczono je na podstawie modułu 5 prętów miary nowopolskiej (21,6 m). Szerokość traktu piotrkowskiego wynosiła 4 pręty (17,3 m), zaś ulic bocznych 3,5 pręta (15,2 m).

Plan Nowego Miasta

Interesujący jest pod względem kompozycyjnym, zaliczany do zabytkowych, plan Nowego Miasta, który był odbiciem obowiązujących w tej epoce kanonów estetycznych. Większość projektów tworzonych w tzw. okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego cechował regularny, geometryczny układ. Wpływy te widać wyraźnie w rozplanowaniu niemal wszystkich miast przemysłowych obwodu łęczyckiego: Aleksandrowa, Konstantynowa, Zgierza, a także łódzkiego Nowego Miasta. Cechują je prostota, symetria i przejrzystość kompozycji. W Łodzi sąsiadowały zatem ze sobą Stare Miasto w układzie urbanistycznym średniowiecza oraz urządzone klasycystycznie Nowe Miasto.

ZOBACZ TAKŻE