Remont Przybyszewskiego coraz bliżej. Od Śmigłego-Rydza do Grabowej

Miasto podpisało umowę na rozbudowę ul. Przybyszewskiego, na odcinku od Śmigłego-Rydza do Grabowej. Kiedy rozpoczną się prace?

fot. Wojciech Jastrzębski
Remont Przybyszewskiego coraz bliżej. Od Śmigłego-Rydza do Grabowej
11 zdjęć
fot. Wojciech Jastrzębski
fot. Wojciech Jastrzębski
fot. Wojciech Jastrzębski
fot. Wojciech Jastrzębski
fot. Wojciech Jastrzębski
ZOBACZ
ZDJĘCIA (11)

Inwestycję zrealizuje konsorcjum firm Mosty Łódź oraz Budomal, kontrakt opiewa na kwotę ponad 61,6 mln zł. Przed wykonawcą uzyskanie wszystkich uzgodnień, które umożliwią rozpoczęcie inwestycji oraz opracowanie tymczasowej organizacji ruchu. Inwestor planuje, że pierwsze prace rozbiórkowe wystartują  w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Jak zmieni się Przybyszewskiego?

W ramach inwestycji zostanie zmodernizowana ulica Przybyszewskiego, przebudowane będą również skrzyżowania z Przędzalnianą, Ozorkowską, Łęczycką i Kilińskiego. Na naprawę, zwłaszcza tego ostatniego, łodzianie czekają od lat.

W zakresie prac na Przybyszewskiego przewidziano budowę nowej jezdni z torowiskiem tramwajowym (z systemem sterowania i ogrzewania zwrotnic) i przystankami, w tym również dla autobusów, wyposażonymi w tablice informacji miejskiej.

Powstanie nowe oświetlenie i sygnalizacja świetlna włączona w obszarowy system sterowania ruchem. Robotnicy wymienią także sieć elektroenergetyczną oraz przebudują i zabezpieczą sieć gazową i wodociągową.

Przy zmodernizowanej ulicy pojawią się elementy małej architektury między innymi: wiaty, ławki, kosze na śmieci i stojaki rowerowe. Nie zabraknie nowych drzew, krzewów i trawników. Istniejąca zieleń zostanie poddana pielęgnacji.

Powrót MPK Łódź na Kilińskiego

Po modernizacji tramwaje MPK Łódź będą mogły wrócić na cały odcinek Kilińskiego na południe od al. Piłsudskiego. Na samym skrzyżowaniu pojawią się przystanki wiedeńskie.


Projekt pn. "Kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii łódzkiej  wraz z zakupem taboru do obsługi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modernizacją zajezdni tramwajowych w Łodzi" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-0047/16-00 zawartej w dniu 15 grudnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE