Rewitalizacja Zachodniej 56. Jak zmieniły się budynek i podwórko przy Pasażu Róży?

Kończy się pierwszy etap przebudowy kompleksu budynków przy ulicy Zachodniej 56 . Powstała tam przyjazna przestrzeń dla całych rodzin. Dodatkowe miejsce zyskał też Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych (AOIA).

Rewitalizacja Zachodniej 56 - fot. LODZ.PL
Rewitalizacja Zachodniej 56 , fot. LODZ.PL
8 zdjęć
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
fot. LODZ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Budynki wraz z podwórkiem zostały całkowicie odnowione oraz podłączone do centralnego ogrzewania. Gruntownemu remontowi została poddana instalacja elektryczna, wodna oraz gazowa. Budynek zyskał nową funkcjonalność: powstał w nim dostosowany do współczesnych standardów hostel. Do użytkowania oddanych zostanie 12 pokoi hotelowych o wysokim standardzie. Dodatkowo została wygospodarowana przestrzeń na mieszkanie chronione dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Z kolei AOIA wzbogacił się o dodatkową przestrzeń: galerię i salę do działań animacyjnych.

Podwórze zostało pokryte dwoma rodzajami kostki kamiennej. Powstał parking, bezpieczny plac zabaw i zielony skwer. W ramach prowadzonej inwestycji odnowiona została również elewacja z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz odtworzeniem detalu architektonicznego. Nawierzchnia podwórza została wymieniona wraz z zagospodarowaniem terenu. W przestrzeni skweru pojawiły się elementy małej architektury, zieleń, nowe ogrodzenie, furtka i brama wjazdowa.

Większe możliwości AOIA

Kolejnym etapem prowadzonych prac będzie przebudowa sali widowiskowej i przestrzeni wspólnych już po stronie budynku AOIA. Zwiększona liczebność sali zwiększy jej możliwości, a stare korytarze, atrium i toalety staną się bardziej przyjazne dla widza. Przestrzeń przeznaczona dla aktorów również ulegnie gruntownej przebudowie.

Wartość inwestycji to 14,5 mln zł.

Ciekawostka: Przy ulicy Zachodniej 56 na początku XX wieku mieścił się zakład kąpielowy „Centralne Kąpiele" Hersza Offenbacha, a po II wojnie światowej łaźnia miejska.


Projekt pn. "Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi - obszar o powierzchni 32,5 ha ograniczony ulicami Zachodnią, Podrzeczną, Stary Rynek, Wolborską, Franciszkańską, Północną, Wschodnią, Rewolucji 1905 r., Próchnika wraz z pierzejami po drugiej stronie ww. ulic" realizowany w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.06.03.03-10-0001/17-00 zawartej w dniu 29 sierpnia 2017 roku.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

ZOBACZ TAKŻE