Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi. Spójrz na okolicę z innej perspektywy!

W sieci został opublikowany kolejny wirtualny spacer, który oprowadza po obszarze Nowego Centrum Łodzi.

Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi. Spójrz na okolicę z innej perspektywy!
5 zdjęć
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
Wirtualny spacer po Nowym Centrum Łodzi
ZOBACZ
ZDJĘCIA (5)

Mieszkańcy mogą również przyjrzeć się terenom zlokalizowanym wokół dworca Łódź Fabryczna i poznać bliżej inwestycje objęte rewitalizacją na tym obszarze.

Makieta wirtualnego spaceru po Nowym Centrum Łodzi jest wykonana ze szczegółowym odtworzeniem architektonicznych detali, aby jak najwierniej odzwierciedlać istniejącą i projektowaną przestrzeń. Ponadto, spacer wyposażony jest w interaktywne znaczniki, które opisują oglądane obiekty i odsyłają do odpowiedniego miejsca na Portalu Rewitalizacji, gdzie o każdej inwestycji można dowiedzieć się więcej. 

Spacer wykonano w technologii umożliwiającej jego oglądanie poprzez gogle VR, a także na urządzeniach mobilnych. W modelu ujęto też w schematyczny sposób możliwości tworzenia nowej zabudowy na podstawie zapisów planów miejscowych. Dzięki temu można wyobrazić sobie, jak ten obszar mógłby wyglądać w przyszłości.

Wirtualny spacer po Łodzi – gdzie jeszcze?

Jak dotąd w sieci opublikowano już cztery spacery wirtualne dla projektów nr 1, 3, 6 oraz 8. Można je oglądać z poziomu Portalu Rewitalizacji, jak również na stronie: https://360.mpu.lodz.pl/wizualizacje prowadzonej przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi.


Makiety cyfrowe powstają w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020 pt. „Informatyczne usługi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Łodzi".

ZOBACZ TAKŻE