Wybory uzupełniające do Rad Osiedli w Łodzi. Kto może zostać członkiem rady?

Do 16 listopada mieszkańcy i mieszkanki dwóch łódzkich osiedli (Rady Osiedla nr 33 oraz Rady Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego) mogą zgłaszać kandydatury na członków swoich Rad. Wybory uzupełniające odbędą się 11 grudnia 2022 r.

osiedle montwiła-mireckiego
Wybory uzupełniające dotyczą m.in. Rady os. Montwiłła-Mireckiego, fot. LODZ.PL
8 zdjęć
osiedle montwiła-mireckiego
osiedle montwiła-mireckiego
osiedle montwiła-mireckiego
osiedle montwiła-mireckiego
osiedle montwiła-mireckiego
ZOBACZ
ZDJĘCIA (8)

Dla osób, które chciałyby działać ambitniej - zabierać głos w imieniu mieszkańców i mieszkanek, konsultować pomysły Urzędu Miasta Łodzi - powstały Rady Osiedla. I są w nich miejsca dla nowych liderów i liderek – do 16 listopada zbierane są listy kandydatów i kandydatek na członków Rad Osiedla Nr 33 oraz Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego.

Rady osiedla – co to takiego?

Rady Osiedla to inaczej jednostki pomocnicze miasta – stanowią lokalny, osiedlowy szczebel samorządu miejskiego. Do ich zadań należy stała współpraca z mieszkańcami i mieszkankami – ich reprezentowanie w rozmowach z Radą Miejską oraz Prezydent Miasta Łodzi. To nie wszystko. Do kompetencji Rad należy również animowanie codziennego osiedlowego życia i budowanie lokalnych więzi. Udział w wyborach pozwala zwiększyć wpływ na swoją okolicę.  

Wybory uzupełniające – kto może się zgłosić?

Członkiem/członkinią Rady może zostać każdy mieszkaniec Osiedla, który:

  • ukończył 18 lat,
  • ma czynne prawo wyborcze,
  • nie jest członkiem Obwodowej Komisji do spraw wyborów rady osiedla w okręgu wyborczym, w którym kandyduje na członka Rady Osiedla,
  • uzyskał poparcie 50 wyborców stale zamieszkujących w Osiedlu, niekandydujących w wyborach.

Listę kandydatów może zgłosić każdy. Należy ją dostarczyć do Biura Aktywności Miejskiej przy ul. Tuwima 10, II piętro, do środy, 16 listopada 2022 r. do godziny 24:00.

Wybory uzupełniające przeprowadzane są w sytuacji,  gdy skład danej Rady zmniejszył się o więcej niż o 1/4  - aby Rada mogła działać efektywnie i sprawnie, skład Rady Osiedla Nr 33  musi zostać uzupełniony o  czterech członków, a Rady Osiedla  im. Józefa Montwiłła-Mireckiego o pięciu członków.

Więcej informacji oraz wzory dokumentów znajdziesz na stronie: bip.uml.lodz.pl/samorzad/rady-osiedli/ 
Dodatkowych informacji udziela takze oddział ds. jednostek pomocniczych: (42)-638-54-69, (42)-638-41-80.

ZOBACZ TAKŻE