Historia Łodzi. Jakie były początki lokalnej prasy? Od Łódzkich Ogłoszeń po Dziennik Łódzki

Próby wydawania polskiego pisma podejmowano w Łodzi już w latach 1860–1862, lecz bez rezultatu. 2 grudnia 1863 r. ukazał się pierwszy numer polsko-niemieckiego periodyku „Łódzkie Ogłoszenia – Lodzer Anzeiger”.

gazeta
Początki łódzkiej prasy
5 фотоs
gazeta
mężczyzna
mężczyzna
gazeta
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (5)

Wydawcą tej pierwszej gazety łódzkiej, ukazującej się dwa razy w tygodniu, był litograf Jan Petersilge, a redakcja i ekspedycja mieściły się przy ul. Piotrkowskiej 11. Na czterech stronach małego formatu drukowano rozporządzenia władz i ogłoszenia, a fundusze dostarczali niemieccy kupcy i fabrykanci. Pismo było popierane przez lojalnych przemysłowców łódzkich oraz otaczane opieką władz rosyjskich, które nałożyły przymusową subskrypcję na właścicieli nieruchomości, kupców i przemysłowców.

„Lodzer Zeitung”

W 1865 r. Petersilge zmienił tytuł „Łódzkich Ogłoszeń” na „Lodzer Zeitung – Gazeta Łódzka”, zwiększył częstotliwość, rozszerzył zakres treściowy części niemieckiej o przedruki z gazet warszawskich i felietony przemysłowe. W części polskiej, redagowanej przez nauczyciela Franciszka Rybkę, pojawiły się krótkie artykuły różnej treści. Redakcja „Lodzer Zeitung” kilkakrotnie zmieniała adres. W latach 60. mieściła się przy ul. Konstantynowskiej 5, a od połowy lat 70. przy ul. Piotrkowskiej 18. Pod koniec 1879 r. Petersilge zwrócił się do władz o zgodę na wydawanie gazety sześć razy w tygodniu. Przez trzy miesiące 1881 r. wychodziła „Gazeta Łódzka” jako tygodniowy dodatek do „Lodzer Zeitung”. Redagował ją prawnik Wiktor Piątkowski, a redakcja mieściła się przy ul. Piotrkowskiej 18. W 1881 r. powstała druga gazeta niemiecka – „Lodzer Tageblatt”. Wydawcą był Leopold Zoner, a redakcja mieściła się przy Nowym Rynku.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ