Historia Łodzi w czasach feudalnych. Danina w zbożach, początki rzemiosła i jarmarki

O gospodarce i zajęciach mieszkańców Łodzi w XV–XVI w. źródła mówią niewiele, bo osada miejska licząca przez cztery wieki zaledwie kilkaset osób żyła własnym rytmem codziennej pracy rolników.

Łódź - osada w czasach rolniczych
Łódź na starej rycinie
4 фото
Łódź - osada w czasach rolniczych
Łódź - osada w czasach rolniczych
Łódź - osada w czasach rolniczych
ДИВІТЬСЯ
ФОТО (4)

Dokumenty lokacyjne wspominają daninę w życie i owsie – zatem te zboża były tutaj uprawiane – a ponadto jęczmienia do wyrobu piwa. Mieszczanie uprawiali także pszenicę, proso, konopie, groch oraz hodowali konie, bydło, trzodę chlewną, owce i drób. O skali i efektach tych zajęć nic jednak nie wiemy.

ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ