NIE dla zabudowy Łagiewnik. Ochrońmy zielone płuca Łodzi przed deweloperami! [VOX POPULI]

Ważą się losy zielonych płuc Łodzi. Grupa kilkuset mieszkańców chce zabudować Las Łagiewnicki i pozwolić tam na budowę deweloperom. Żądają od miasta, aby im to umożliwić, inaczej odłączą się od Łodzi.

fot. ŁÓDŹ.PL
NIE dla zabudowy Łagiewnik! Grupa mieszkańców chce pozwolenia dla deweloperów
7 zdjęć
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
fot. ŁÓDŹ.PL
ZOBACZ
ZDJĘCIA (7)

W piątek (7 października) komisja Rady Miejskiej w Łodzi będzie rozpatrywać wniosek podpisany przez kilkuset mieszkańców, którzy chcą odłączyć od Łodzi Osiedle Wzniesień Łódzkich i przeznaczyć je pod zabudowę deweloperską. Autorzy wniosku chcą przyłączyć się do Strykowa. Piszą, że kieruje nimi chęć przywrócenia granic administracyjnych z 1988 r., zmniejszenie odległości dzieci do szkół oraz potrzeba znalezienia sali, w której rada osiedla mogłaby robić zebrania. Prawdziwe powody wniosku są jednak inne! To realizacja partykularnych interesów kilkunastu właścicieli nieruchomości, którzy planują sprzedać je deweloperom i zabudować wspólny oraz ważny dla wszystkich łodzian Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich.

Łagiewniki chroni plan

Uniemożliwia im to uchwalony przez Radę Miejską w Łodzi plan zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Właściciele znajdujących się tam działek – wbrew temu, co twierdzą – mogą rozbudowywać istniejące domy i budować nowe obiekty w granicach wyznaczonych przez plan. Będą mogły to robić także ich dzieci i wnuki. Ale nie na tym im zależy! Dokument skonstruowano bowiem tak, aby uniemożliwiał inwazję patodeweloperki, pragnącej odkupić i zabudować pola Otuliny Łagiewnickiej – zielonych płuc miasta. Łódź chce ochrony Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, dlatego objęto ścisłą ochroną nie tylko Las Łagiewnicki, ale postanowiono zrobić to także z Parkiem Krajobrazowym. To ważny dla setek tysięcy łodzian teren – mieszkańcy uprawiają tu sporty, jeżdżą na rowerach, spacerują z rodzinami. Miasto zdecydowanie sprzeciwia się temu, aby stał się on łakomym kąskiem dla patodeweloperów chcących budować bloki wśród pól, łąk i lasów. Ten cenny przyrodniczo, różnorodny biologicznie obszar musi przetrwać dla przyszłych pokoleń.

Wzniesienia Łódzkie pełnią kluczową rolę w systemie przyrodniczym Łodzi i regionu. Stanowią korytarze ekologiczne dla migracji zwierząt oraz wymiany mas powietrza. Panuje tu specyficzny mikroklimat i rośnie wiele gatunków roślin. Las Łagiewnicki stanowi jeden z najcenniejszych przyrodniczo oraz najważniejszych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta, natomiast leżące wokół rozległe tereny otwarte wspierają ekologiczny system Wzniesień Łódzkich. Zarówno sam las, jak i jego bezpośrednie otoczenie zostały objęte prawnymi formami ochrony przyrody.

Jakie jest Twoje zdanie?

Od piątku (7 października) od godz. 6 rano do wtorku (11 października) do godz. 23.59 można wyrazić swoje zdanie na temat zabudowy otuliny Lasu Łagiewnickiego przez deweloperów. Wejdź na stronę VOX POPULI

ZOBACZ TAKŻE